• Welkom op de website van Dansstudio Rick Schmitz.
  • Vanaf 13 augustus t/m 28 augustus hebben wij een zomerstop om even bij te tanken. Wij wensen iedereen alvast een fijne vakantie!

Lidmaatschappen 

 

 

Proefles


Heb je interesse in één of een paar van onze lessen en lijkt het je leuk om een keer een proefles te nemen om te zien of dat je het ook echt leuk vindt? Dat kan! Je kunt namelijk gewoon deelnemen aan een reguliere les. Je kunt dan mee doen aan de choreografie die op dat moment wordt gegeven, geheel gratis als zijnde een proefles. Voor elke dansstijl mag je 1 proefles nemen zodat je goed kunt vergelijken. 

1x in de week dansen

1x per week dansen op een dag naar keuze.
kun je een keer niet komen dansen mag je de les ten alle tijden inhalen op een willekeurige dag.

De contributie is per maand met een éénmalig inschrijfgeld van €10,-

Bij inschrijving ontvang je, indien gewenst, een lidmaatschapspas.

 

1x in de week Danskriebels

1x per week dansen op een dag naar keuze.
kun je een keer niet komen dansen mag je de les ten alle tijden inhalen op een willekeurige dag.

De contributie is per maand met een éénmalig inschrijfgeld van €10,-

Bij inschrijving ontvang je een lidmaatschapspas.

2x dansen in de week

 

2x per week dansen op een dag naar keuze.
kun je een keer niet komen dansen mag je de les ten alle tijden inhalen op een willekeurige dag.

De contributie is per maand met een éénmalig inschrijfgeld van €10,-

Bij inschrijving ontvang je, indien gewenst, een lidmaatschapspas.

 

Onbeperkt dansen Danscombi 1 

Onbeperkt dansen met het combi 1 abonnement  op dagen naar keuze.

Letop! De Solo Latino, Linedance en Social Dancing zijn hierbij uitgezonderd en vallen onder een ander abonnement) .

De contributie is per maand met een éénmalig inschrijfgeld van €10,-

Bij inschrijving ontvang je, indien gewenst, een lidmaatschapspas.

 

10 lessenkaart

Een 10 lessenkaart bestaat uit 9 lessen waarbij je de 10e les van ons gratis krijgt.

- 10 lessenkaart Danskriebels: €45
- 10 lessenkaart: €58,50

Iedere les wordt deze kaart afgetekend door een medewerker van Dansstudio Rick Schmitz. De kaart is na datum van afgifte 6 maanden geldig.


Let op! 
Bij een 10 lessenkaart wordt er geen ledenpas verstrekt.

Deze 10 lessenkaart is ook leuk om cadeau te geven. 

Lidmaatschap combi 2

Solo Latino €30,- p.m.

Line Dance €30,- p.m.

Social Dancing €35,- p.p. / €70 per koppel p.m.

Combinatie deal 1  €50,- p.m.

2 dansstijlen uit het lidmaatschap combi 2 voor €50,- per maandOnbeperkt dansen Combi 1 en Combi 2 All in €60,- p.m.

Alle dansvormen en stijlen die wij aanbieden volgen voor €60,- per maand
Van Zumba tot Solo Latino en van Hiphop tot Pilates

Losse les

Ook kun je losse lessen bij ons volgen

Danskriebels €5,- per les, Lessen van Danscombi 1 €6,50 per les, Lessen van Danscombi 1 €8,50 per les

Ledenpas

In/uitschrijven

Bij inschrijving ontvang je via mail de link naar onze app. Via deze app kun je je zelf inchecken voor een les en alle informatie over je eigen lidmaatschap terug vinden.
Dansers voor de Danskriebels en Starmoves Kids krijgen een ledenpas van de dansstudio die gebruikt wordt voor het inchecken voor de lessen. (dit mag en kan ook via de app)

Let op! Deze ledenpas blijft eigendom van de dansstudio en wordt verstrekt in bruik leen. Bij een eventuele uitschrijving hebben we dit pasje weer nodig.

Inschrijven

Inschrijven kan men door gebruik te maken van de hiervoor speciaal bestemde inschrijfformulieren die verkrijgbaar zijn aan de balie van onze dansschool. Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand.
Het inschrijfgeld bedraagt €10,-

Bij het inschrijven ga ja akkoord met onze algemene voorwaarden, die te vinden is op onze website en bij de balie van de dansschool.

Uitschrijven

Het opzeggen van het lidmaatschap dient eveneens schriftelijk te geschieden met de hiervoor speciaal bestemde afmeldingsformulieren, verkrijgbaar aan de balie. Let hierbij op de geldende opzegtermijn ingaande vanaf de laatste dag van de kalendermaand waarin schriftelijk wordt opgezegd tenzij wij anders hebben vermeld! Bij afmelding dient ook het lidmaatschap pas worden ingeleverd. Bij inlevering van het pasje is de afmelding compleet!

Let op! Afmelding via mail, post, facebook of andere Social Media wordt niet in behandeling genomen! (Dit om te voorkomen dat we iets over het hoofd zien)

 

Algemene voorwaarden

- Dansstudio Rick Schmitz behoudt zich het recht om tarieven, lestijden, -dagen en reglementen/voorwaarden te wijzigen.


- De betaling vindt plaats via automatische incasso. Er wordt ge-incasseert in de eerste week van de maand. Europese incasso middels SEPA. U dient Dansstudio Rick Schmitz hiervoor te machtigen.


- Kiest u voor contante betaling dan dient u iedere 1ste les van de nieuwe maand, aan de desbetreffende maandcontributie, contant te voldoen.


- Per maand zijn er minimaal 2 dansweken en maximaal 5 dansweken. Dit is afhankelijk van de maand en vakantie periodes van Dansstudio Rick Schmitz. Als u een les mist kunt u die te allen tijde inhalen op een andere dag.


- Dansstudio Rick Schmitz behoudt zich het recht voor om bij wangedrag of het niet volgen van de huisregels door deelnemer/deelneemster, deze voor beperkte of onbeperkte tijd te schorsen, de toegang te ontzeggen en indien nodig zonder restitutie van contributiegelden.


- Wedstrijd dansers van dansstudio Rick Schmitz mogen niet elders wedstrijd trainingen volgen of onder 2 dansscholen deelnemen aan wedstrijden tenzij dit mondeling is afgesproken.


- Dansstudio Rick Schmitz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor o.a.: schade, diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen en bij ongeval of letsel tijdens het uitoefenen van de dansles(sen).
Deelname is op eigen risico.


- Zorg voor goed zittende kleding, sport(binnen)schoenen, een handdoek en voor eventueel droge kleding na de les.


- Het plaatsen van fietsen/bromfietsen geschiedt in de daarvoor bestemde rekken.


- Parkeren van auto’s of plaatsen van fietsen/bromfietsen is geheel op eigen risico.


- Opzeggen van het abonnement kan alleen schriftelijk via het daarvoor bestemde formulier, verkrijgbaar aan de balie, met in acht name van de opzegtermijn van 1 maand vanaf de laatste dag van de maand van opzegging. Opzeggen kan dus niet via mail, app of social media, dit om verwarring te voorkomen.


-Bij uitschrijven vervallen openstaande credits


- Er kunnen foto’s en/of video’s gemaakt worden tijdens optredens of danslessen. Dit wordt van tevoren gemeld in de lessen. Diegene die niet op de foto/video wilt kan dit altijd aangeven. Bij geen melding hebben wij automatisch toestemming om de foto’s/video te maken en te gebruiken voor promotie doeleinde


-Opgebouwde credits zijn 2 maanden geldig. Na 2 maanden kunnen credits vervallen.


-Strippenkaarten zijn 6 maanden geldig.


-Strippenkaarten kunnen niet ingeruild worden.

NB. Alle informatie op deze pagina is voorbehouden aan fouten en wijzigingen!