Lidmaatschap

Contributie:

Tijdens de corona buiten lessen hanteren wij een aangepaste prijs.

€3,50 voor lessen van 45 min.
€4,50 voor lessen van 50 min en 60 min. 

De autom. incasso is stop gezet!

Zodra wij weer binnen les mogen geven zullen we de normale prijzen hanteren en de autom. incasso weer hervatten.

Proefles


Heb je interesse in één of een paar van onze lessen en lijkt het je leuk om een keer een proefles te nemen om te zien of dat je het ook echt leuk vindt? Dat kan! Je kunt namelijk gewoon deelnemen aan een reguliere les. Je kunt dan mee doen aan de choreografie die op dat moment wordt gegeven, geheel gratis als zijnde een proefles. Voor elke dansstijl mag je 1 proefles nemen zodat je goed kunt vergelijken. Ook is het mogelijk om losse lessen te pakken (€5,- per keer voor de kids lessen van 45 min en €6,50 per keer voor de lessen van 50 of 60 min) of een strippenkaart te nemen als je nog aan het twijfelen bent over een abonnement.

Kids Swing 1x in de week

1x per week dansen op een dag naar keuze.
kun je een keer niet komen dansen mag je de les ten alle tijden inhalen op een willekeurige dag.
De lessen duren 45 min.

De contributie is per maand met een éémalig inschijfgeld van €10,-
Bij inschrijving ontvang je een lidmaatschapspas.

Kids Swing 2x in de week

2x per week dansen op een dag naar keuze.
kun je een keer niet komen dansen mag je de les ten alle tijden inhalen op een willekeurige dag.
De lessen duren 45 min.

De contributie is per maand met een éénmalig inschijfgeld van €10,-
Bij inschrijving ontvang je een lidmaatschapspas.

1x in de week dansen

1x per week dansen op een dag naar keuze.
kun je een keer niet komen dansen mag je de les ten alle tijden inhalen op een willekeurige dag.

De contributie is per maand met een éénmailig inschijfgeld van €10,-
Bij inschrijving ontvang je een lidmaatschapspas.

 

2x dansen in de week

 

2x per week dansen op een dag naar keuze.
kun je een keer niet komen dansen mag je de les ten alle tijden inhalen op een willekeurige dag.

De contributie is per maand met een éénmalig inschijfgeld van €10,-
Bij inschrijving ontvang je een lidmaatschapspas.

 

Onbeperkt dansen

 

Onbeperkt dansen op dagen naar keuze.

De contributie is per maand met een éénmalig inschijfgeld van €10,-
Bij inschrijving ontvang je een lidmaatschapspas.

 

Strippenkaart
Kids Swing

Bij Dansstudio Rick Schmitz is het mogelijk om een strippenkaart te kopen. Een strippenkaart bestaat uit 9 lessen waarbij je de 10e les van ons gratis krijgt. Deze strippenkaart kan je bij iedere dansstijl gebruiken en op ieder gewenst tijdstip. Iedere les wordt deze kaart afgetekend door een medewerker van Dansstudio Rick Schmitz. De kaart is naar datum van afgifte 6 maanden geldig.

Letop! Bij een strippenkaart wordt er geen ledenpas verstrekt.
Deze strippenkaart is ook uitermate geschikt wanneer je iemand een leuk cadeau wilt geven of wanneer je niet zeker weet of dat je een bepaalde dansstijl leuk vindt.

Strippenkaart

 

Bij Dansstudio Rick Schmitz is het mogelijk om een strippenkaart te kopen. Een strippenkaart bestaat uit 9 lessen waarbij je de 10e les van ons gratis krijgt. Deze strippenkaart kan je bij iedere dansstijl gebruiken en op ieder gewenst tijdstip. Iedere les wordt deze kaart afgetekend door een medewerker van Dansstudio Rick Schmitz. De kaart is naar datum van afgifte 6 maanden geldig.

Letop! Bij een strippenkaart wordt er geen ledenpas verstrekt.
Deze strippenkaart is ook uitermate geschikt wanneer je iemand een leuk cadeau wilt geven of wanneer je niet zeker weet of dat je een bepaalde dansstijl leuk vindt.

Ledenpas

Algemene voorwaarden

In/uitschrijven

Bij inschrijving ontvang je een ledenpas van de dansstudio die gebruikt wordt voor het inchecken voor de lessen.

Letop! Deze ledenpas blijft eigendom van de dansstudio en wordt verstrekt in bruik leen. Bij een eventuele uitschrijving hebben we dit pasje weer nodig.

- Dansstudio Rick Schmitz behoudt zich het recht om tarieven, lestijden, -dagen en reglementen/voorwaarden te wijzigen.

- De betaling vindt plaats via automatische incasso. Er wordt ge-incasseert in de 1ste week van de maand. Europese incasso middels SEPA. U dient Dansstudio Rick Schmitz hiervoor te machtigen.

- Kiest u voor contante betaling dan dient u iedere 1ste les van de nieuwe maand, aan de desbetreffende maandcontributie, contant te voldoen.

- Per maand zijn er minimaal 2 dansweken en maximaal 5 dansweken. Dit is afhankelijk van de maand en vakantie periodes van Dansstudio Rick Schmitz. Als u een les mist kunt u die te allen tijde inhalen op een andere dag.

- Dansstudio Rick Schmitz behoudt zich het recht voor om bij wangedrag of het niet volgen van de huisregels door deelnemer/deelneemster, deze voor beperkte of onbeperkte tijd te schorsen, de toegang te ontzeggen en indien nodig zonder restitutie van contributiegelden.

- Wedstrijd dansers van dansstudio Rick Schmitz mogen niet elders wedstrijd trainingen volgen of onder 2 dansscholen deelnemen aan wedstrijden tenzij dit mondeling is afgesproken.

- Dansstudio Rick Schmitz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor o.a.: schade, diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen en bij ongeval of letsel tijdens het uitoefenen van de dansles(sen).
Deelname is op eigen risico.

- Zorg voor goed zittende kleding, sport(binnen)schoenen, een handdoek en voor eventueel droge kleding voor na de les.

- Het plaatsen van fietsen/bromfietsen geschiedt in de daarvoor bestemde rekken.

- Parkeren van auto’s of plaatsen van fietsen/bromfietsen is geheel op eigen risico.

- Opzeggen kan alleen schriftelijk via het daarvoor bestemde formulier, verkrijgbaar aan de balie, met in acht name van de opzegtermijn van 1 maand vanaf de laatste dag van de maand van opzegging. Opzeggen kan dus niet via mail of social media om verwarring te voorkomen.

- Er kunnen foto’s en/of video’s gemaakt worden tijdens optredens of danslessen. Dit wordt van tevoren gemeld in de lessen. Diegene die niet op de foto/video wilt kan dit altijd aangeven. Bij geen melding hebben wij automatisch toestemming om de foto’s/video te maken en te gebruiken voor promotie doeleinde


NB. Alle informatie op deze pagina is voorbehouden aan fouten en wijzigingen!

 

Inschrijven

Inschrijven kan men door gebruik te maken van de hiervoor speciaal bestemde inschrijfformulieren die verkrijgbaar zijn aan de balie van onze dansschool. Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand.
Het inschrijfgeld bedraagt €10,-

Bij het inschrijven ga ja akkoord met onze algemene voorwaarden, die te vinden is op onze website en bij de balie van de dansschool.

Uitschrijven

Het opzeggen van het lidmaatschap dient eveneens schriftelijk te geschieden met de hiervoor speciaal bestemde afmeldingsformulieren, verkrijgbaar aan de balie. Let hierbij op de geldende opzegtermijn ingaande vanaf de laatste dag van de kalendermaand waarin schriftelijk wordt opgezegd tenzij wij anders hebben vermeld! Bij afmelding dient ook het lidmaatschap pas worden ingeleverd. Bij inlevering van het pasje is de afmelding compleet!

Let op! Afmelding via mail, post, facebook of andere Social Media wordt niet in behandeling genomen! (Dit om te voorkomen dat we iets over het hoofd zien)