Algemene Voorwaarden

- Dansstudio Rick Schmitz behoudt zich het recht om tarieven, lestijden, -dagen en reglementen/voorwaarden te wijzigen.


- De betaling vindt plaats via automatische incasso. Er wordt geïncasseerd in de eerste week van de maand.
Europese incasso middels SEPA. U dient Dansstudio Rick Schmitz hiervoor te machtigen.

- Bij inschrijving gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en wordt Dansstudio Rick Schmitz gemachtigd voor de automatische incasso.


- Kiest u voor contante betaling dan dient u iedere 1e les van de nieuwe maand, aan de desbetreffende maandcontributie, contant te voldoen.


- Per maand zijn er minimaal 2 dansweken en maximaal 5 dansweken.  (tenzij anders gecommuniceerd)
Dit is afhankelijk van de maand en vakantie periodes van Dansstudio Rick Schmitz. Als u een les mist kunt u die te allen tijde inhalen op een andere dag.

- De maandelijkse contributie is berekend op basis van de lesdagen over 1 jaar (dansseizoen). 
Hierbij is er rekening gehouden met de sluitingsdagen tijdens feestdagen, vakanties, overmacht en/of privéomstandigheden

- Dansstudio Rick Schmitz behoudt zich het recht voor om bij wangedrag of het niet volgen van de huisregels door deelnemer/deelneemster, deze voor beperkte of onbeperkte tijd te schorsen, de toegang te ontzeggen en indien nodig zonder restitutie van contributiegelden.


- Wedstrijddansers van dansstudio Rick Schmitz mogen niet elders wedstrijdtrainingen volgen of onder 2 dansscholen deelnemen aan wedstrijden tenzij dit mondeling is afgesproken.


- Dansstudio Rick Schmitz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor o.a.: schade, diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen en bij ongeval of letsel tijdens het uitoefenen van de dansles(sen).
Deelname is op eigen risico.


- Zorg voor goed zittende kleding, sport(binnen)schoenen, een handdoek en voor eventueel droge kleding na de les.


- Het plaatsen van fietsen/bromfietsen geschiedt in de daarvoor bestemde rekken.

- Auto's dienen geparkeerd te worden in de daarvoor bestemde parkeer vakken.


- Parkeren van auto’s of plaatsen van fietsen/bromfietsen is geheel op eigen risico.


- Opzeggen van het abonnement kan via het daarvoor bestemde formulier op de website, of via de balie van de dansschool, met in acht name van de opzegtermijn van 1 maand vanaf de laatste dag van de maand van opzegging. Opzeggen kan dus niet via mail, app of social media, dit om verwarring te voorkomen.


-Bij uitschrijven vervallen openstaande credits


- Er kunnen foto’s en/of video’s gemaakt worden tijdens optredens of danslessen. Dit wordt van tevoren gemeld in de lessen. Diegene die niet op de foto/video wilt kan dit altijd aangeven. Bij geen melding hebben wij automatisch toestemming om de foto’s/video te maken en te gebruiken voor promotie doeleinde


-Opgebouwde credits zijn 2 maanden geldig. Na 2 maanden kunnen credits vervallen.


-Strippenkaarten zijn 6 maanden geldig.


-Strippenkaarten kunnen niet ingeruild worden.

NB. Alle informatie op deze pagina is voorbehouden aan fouten en wijzigingen!