• Welkom op de website van Dansstudio Rick Schmitz.

Uitschrijven

He, wat jammer dat je wilt gaan uitschrijven.
Wij hopen dat je tijd bij onze dansstudio goed is bevallen.
Heb je tips, tops of andere feedback? Dan horen wij dat graag.

Het opzeggen van het lidmaatschap dient net als het inschrijven, eveneens schriftelijk te geschieden met de hiervoor speciaal bestemde afmeldingsformulieren, verkrijgbaar aan de balie.

Let hierbij op de geldende opzegtermijn ingaande vanaf de laatste dag van de kalendermaand waarin schriftelijk wordt opgezegd tenzij wij anders hebben vermeld! Je kunt na het opzeggen nog een maand gebruiken maken van onze diensten.

Bij afmelding dient ook het lidmaatschap pasje te worden ingeleverd. Bij inlevering van het pasje is de afmelding compleet!
Je krijgt van ons een mail met een uitschrijfbevestiging. 

Openstaande credits komen na de uitdans termijn te vervallen.

Let op! Afmelding via mail, app, post, facebook of andere Social Media wordt niet in behandeling genomen! (Dit om miscommunicatie te voorkomen)